21 Haziran 2010 Pazartesi

ingilizce Kursu

british time hakkında

1998 yılında kurulmuş olan eğitim kurumumuz daha geniş kitlelere hizmet verebilmek için Bakırköy şubesinden sonra şimdide KADIKÖY şubesiyle hizmete başladı. On binlerce öğrencisine ingilizce eğitimi veren BRITISH TIME; günün koşul ve gereksinimleri doğrultusunda son teknoloji ürünleriyle donattığı Kadıköy binasıyla, hizmet ağına yeni bir halka daha eklemiştir.

Eğitim Kurumumuz en son teknikler ve yüksek teknolojiyi kullanarak en mükemmeli gerçekleştirmek anlayışındadır. Çalıştığı her konuda sürekli lider olma hedefiyle, çalışanına ve işine verdiği değerle, dinamik kurumsal kimlik yapısını geliştirerek, tüm çalışmalarını, yüksek kalite güvencesi standartlarında gerçekleştirmektedir

Eğitim Kurumumu; kurulduğu günden bu yana İngilizce eğitimi alanındaki teknik, idari altyapı, donanım, yazılım ve mezun ettiği öğrencileri itibariyle hızlı gelişerek alanında sektörel lider konumuna gelmiştir.

Hedefimiz özellikle eğitim sektöründe, dünyadaki gelişmelere paralel olarak geliştirilen eğitim ve öğretim tekniklerini kursiyerlerimizle buluşturmak ve eğitim kalitesini en üst noktaya taşımaktır. Bu alanda ciddi bir şekilde efor harcamaktayız...

Vizyonumuz

Katılımcılığa ve takım çalışmasına bağlı bir kurum kültürü oluşturarak, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi bir eğitim kurumu olacağız. Disiplinler arası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayacağız.

British time, ingilizce eğitim alanındaki yaratıcılığı ile tüm dünyada bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Kursiyerlerimizin koşulsuz başarısı…..

Misyonumuz

Yüksek standartlı, kaliteli hizmet vererek kursiyer memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, kursiyerlerimizin zamanına ve haklarına saygı duymak.

Çalışanlarımızın tatmini ve moral değerlerini arttırmak

İnsanlığa, çevreye ve evrensel değerlere karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Yeni hedefimiz ingilizce eğitiminde Avrupa Kalite Ödülü.

İlkelerimiz

Toplam kalite, hizmet ve yaşam tarzımız, Ulusal ve Uluslararası eğitimde mükemmele ulaşmak için sürekli iyileşme ve gelişme çabası içinde olmak.

Öğrencilerimizin koşulsuz memnuniyeti, çalışanların motivasyonu ve mutluluğudur. Tüm ilişkilerimizde saygılı, içten, adaletli, açık ve dürüst bir yapı içerisinde olmak

ingilizce konuşma kursu

Dünya özellikle bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte küçük bir köy ve büyük bir pazar haline hızla dönüşüyor. Bu dönüşümde ortaya çıkan en çarpıcı nokta ortak dilin İngilizce olmasıdır. Bu bakış açısıyla profesyonel şirketler artık en çok geri dönüşüm alabilecekleri alana yani, personel eğitimine yatırım yapmaktadırlar.

Modern dünyada mesleki gelişimin temelinde, İngilizce bilgisi çok öncelikli bir rol oynamakta. O kadarki artık İngilizce bilmek bir yetenek değil vazgeçilmez bir gereksinim olmuştur.

AB kapısından içeri doğru hamle yaptığımız bu dönemde, kurumların rekabet edebilmelerinin yolu hiç kuşkusuz işini iyi bilen ve güçlü iletişim kurabilen çalışanlara sahip olmaktan geçmektedir.

Kurumların bu hazırlık dönemini üstün başarıyla tamamlamaları çalışanlarının, dünyanın ortak dili olan İngilizceye hakim ve çok iyi konuşur bir seviyeye gelmeleriyle eş orantılıdır. Bu nedenle BRITISH TIME öğrenci profilinde şirket çalışanları önemli yer tutar.

Eğitim almak isteyen kurumun programı çalışma ve mesai yoğunluğu göz önünde bulundurularak belirlenir. Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda eğitim departmanınız ile ortaklaşa belirlenen saatlerde eğitim organize edilmektedir. Kurumsal eğitimler şirketin talebi durumun da kurumumuz bünyesinde kapalı gruplarda da verilebilmektedir.

Kurs içi özel eğitimler:

İngilizce eğitimimiz şirket yönetimiyle birlikte belirlenecek gün ve saatler de yapılarak şirketin çalışma saatleri olabildiğince az etkilenir. Eğitim için gerekli olan tüm kitap ve dokümanlar BRITISH TIME tarafından temin edilir. Eğitim öncesinde seviye tespit sınavı yapılarak öğrencilerin İngilizce seviyeleri belirlenir ve bu doğrultuda homojen gruplar oluşturulur.

Seviye tespit sınavı sonuçlarının ardından şirket yönetiminin de talepleri dikkate alınarak eğitimin içeriği, süresi, niteliği gibi konular uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenir. Eğitim süresince de şirket yönetimi öğrencilerin genel performansları, devam ve başarı durumlarıyla ilgili raporlar ile düzenli olarak bilgilendirilir. Bunun yanında kurumsal eğitim departmanı bünyesinde eğitim alan tüm öğrencilerimiz şubelerimizde yapılan aktivitelerimize ücretsiz olarak katılabilirler.

Şirket içi (In House) eğitimler:

BRITISH TIME İngilizce eğitimini şirketlerin talebi doğrultusunda şirketin binasında verilebilir. Bu durumda İngilizce eğitimi için gerekli iş stresinden uzak sakin bir ortam şirket tarafından oluşturulmalıdır. Yine eğitimin verilmesi için yazı tahtası, bilgisayar, görsel ve işitsel tüm teknik donanım şirket tarafından temin edilmelidir.

Eğitimin verimliliği açısından grupların 16 kişiyi aşmaması önemlidir. Eğitimin içeriği, süresi ve niteliği gibi konular seviye tespit sınavı sonuçları doğrultusunda şirket yönetiminin talepleri de dikkate alınarak uzman Türk ve yabancı öğretmenlerimiz tarafından belirlenecektir. Şirket yönetimi eğitim süresince eğitim alanların başarı durumları hakkında raporlar ile bilgilendirilecektir. Şirket içinde eğitim alan öğrencilerimiz şubelerimize gelerek aktivitelerimizden ücretsiz olarak yararlanabilir.

Kurs içi genel eğitimler:

Bu eğitim modelimizde şirket çalışanlarına özel bir grup oluşturulmaz. Eğitim alacak kişilerin İngilizce seviyeleri tespit edilir ve kendi seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilirler. Bu modelde ücretin tamamı şirkete faturalanacağı gibi, ödemenin bir kısmının şirket bir kısmının ise eğitim alan kişiler tarafından yapılabileceği bir ödeme planı da oluşturulabilir. Bu şekilde eğitim alan tüm öğrencilerimiz de şubelerimizde yapılan aktivitelerimizden ücretsiz olarak yararlanabilirler.

ingilizce eğitimi

bir olasılık anlatılır, şartın yerine gelmesi durumda diğer eylemin yapılacağını bildirir.

* If' li cümle geniş zaman, ana cümle ise gelecek zaman halinde olur.

He will be ill If he works too much.- ( çok çalışırsa hasta olacak.)

* Bu tip şart cümlelerinde ana cümle gelecek zaman yerine -can,may,must- kullanılabilir.

If you go now, you can see the accident. - ( Şimdi gidersen kazayı görebilirsin.)

* Ana cümlecik geniş zaman halinde olabilir.

If they see you, They change their plan. - ( Seni görürseler planlarını değiştirirler.)

* If cümlesi şimdiki zamanda veya Şimdiki bitmiş zamanda olabilir.

If you are working, I'll bring you a cup of coffee. ( Çalışıyorsan sana bir fincan kahve getirecem.)

İkinci Tip Şart Cümleleri :

Gerçekleşmesi münkün olmayan, sadece hayal edilebilen bir durumu ifade eder.

* If' li cümle geçmiş zaman, ana cümle yardımcı fiil olarak -would- kullanılır.

If I were you, I would buy that car. (Yerinde olsaydım o arabayı alırım)

* would yerine -might, colud- ( Bursa anlam biraz değişmektedir)

If He Knew the answer, he would write it. - ( Cevabı bilse yazar.)

If He Knew the answer, he Could ( Might)write it. - ( Cevabı bilse yazabilir.)


Burda eylemin gerçekleşmiş olması münkün değil, sadece Gerçekleşmiş olsaydı ne olurdu ifade edilmektedir.

* If' li cümle Past Perfect, ana cümle Mişli Şart yapıdadır.

I we had read the letter, we would have learnt the truth. - ( Mektubu Okusaydık gerçeği öğrenirdik)

* Would yerine -could,might- kullanılabilir anlamda bir değişiklik olmaz.

If cümlesinde -Will,Would- Kullanılması

* Genel olarak If' li cümlede -Will,Would- Kullanılmaz, Kibar bir soru sorma için If cümlesinde kulanılabilir.

Not: Would ile yapılan cümle daha da kibar bir taleb belirtir.

If you will give me your pen, I' ll write my name. - ( Bana kaleminizi verirseniz adımı yazacagım)

Not: If'li cümlede -would like-kullanılıesa, kibar bir soru sorulur.

If you would like another cake, I' ll bring it at once. - ( Başka bir kek isterseniz onu hemen getiririm.)

* Bu cümlelerde -won't- kullanılırsa -kabul etmemek- anlamı verilir.

If he won't come with us, We' ll go alone. - ( Bizimle gelmezse yalnız gideriz.)

* If cümleciği , dilek kipi olarak -were- ile birlikte kullanılır.

If I were a king, I would be wery happy. ( Bir kral olsam mutlu olurdum.)

* If not yerine Unless kullanılabilir.

If you don't come, Thet'll leave early. - ( Siz gelmezseniz erken gidecekler.)

Unless you come, Thet'll leave early. - ( Siz gelmezseniz erken gidecekler.)

* If only; fiilin zamanına göre geniş zamanda istek, ümit, Geçmiş zamanda üzüntüyi ifade eder.

If Only we learn these words quickly, we' ll be wery happy. - ( Bu kelimeleri çabukca öğrenirsek çok mutlu olacağız.)

If only I knew the answer, I would explain it to you. - ( Cevabı bilsem açıklarım" malesef bilmiyorum")

4 Haziran 2010 Cuma

ingilizce Elementary seviyesi.

ingilizce Elementary seviyesinde konu başlıkları şu şekilde.

 1. Adverbs
 2. Countables and Uncountables
 3. Future Tense
 4. Have got / Has got
 5. It's Time
 6. Present Continuous Tense
 7. Quantifiers
 8. Question Words
 9. Simple Past Tense
 10. Simple Present Tense
 11. Some / Any
 12. Tag questions
 13. There is / There are
 14. This-That / These-Those
 15. Would you like?
 16. Directions - Yönler
 17. Comparative and Superlative
 18. English Tenses With Sample Sentences
 19. Simple Present Tense 2 - Verb To Be
 20. Simple Present Tense Exercises
 21. SIMPLE FUTURE TENSE (Will and Shall)
 22. Simple Present Tense İle İlgili Alıştırmalar
 23. Shall