25 Mayıs 2010 Salı

İngilizce beginner başlangıç seviyesi.

Alphabet - Alfabe

Articles A/AN

Colours -Renkler

Days and Months - Günler ve Aylar

Numbers - Sayılar

Parts of Speech - Cümlenin Öğeleri

Possesive Pronouns - Özne Adlılar Zamirler ve Nesne adlılar

Prepositions Edatlar

Singular / Plural Tekil ve çoğul isimler

Subject Pronouns Şahıs Zamirleri

İsimlerin Halleri

TO BE İngilizcede Etrafımızdaki neselerin niteliklerini tarif etmek için kullanılan temel fiildir.

TO BE - ( Soru ve Negatif cümleler)

Yapılarına Göre Cümleler

What Time is it? - Saatler

Adjectives in English İngilizce Sıfatlar

Under Over Up Down Above Below Bir şeyin başka bir şeye göre konumunu belirlemek için kullanılır aşaüıda yukarıda altında gibi.

Adjectives in English - 2 İngilizce Sıfatlar 2

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder